Karlovačka pivovara d.d.

Karlovačka pivovara d.d.

  • sanacija betonskog plašta dimnjaka, te AKZ metalnih djelova opslužnih staza dimnjaka
  • AKZ silosa rasute sirovine