Podravka d.d.

Podravka d.d.

  • sterilizacija unutarnjih stjenki silosa sirovina i gotove hrane
  • čišćenje fasade i stakla
  • AKZ unutarnje stjenke silosa sirovina
  • elektrostatičko uzemljenje ćelije silosa