Stanoing d.o.o.

Stanoing d.o.o.
  • Poslovi vezani uz održavanje stambeno-poslovnih objekata
  • popravci fasada
  • ugradnja termo-fasada
  • hidroizolacija ravnih krovova (bitumenske trake i PVC membrane)
  • kompletna sanacija krovišta
  • ugradnja mreža za zaštitu od ptica
  • rušenje stabala