Reference

 • Odašiljač Rota
  Odašiljač Rota

  -Rota (15m i 25m)

 • Odašiljač Rijeka
  Odašiljač Rijeka

  -Rijeka (15m i 25m)

 • Odašiljač Otok
  Odašiljač Otok

  -Otok (25m i 40m)

 • Odašiljač Zrinska gora
  Odašiljač Zrinska gora

  -Zrinska gora ( 25m i 30m)

 • Stanoing d.o.o.
  Stanoing d.o.o.

  -Poslovi vezani uz održavanje stambeno-poslovnih objekata
  -popravci fasada
  -ugradnja termo-fasada
  -hidroizolacija ravnih krovova (bitumenske trake i PVC membrane)
  -kompletna sanacija krovišta
  -ugradnja mreža za zaštitu od ptica
  -rušenje stabala

 • PZ Osatina
  PZ Osatina

  Ivankovo:
  -ugradnja impregnaciskog sloja na unutarnje stijenke betonskih silosa i spremnika bio-plina.

 • Zagrebačka pivovara d.d.
  Zagrebačka pivovara d.d.

  -AKZ opslužnih staza pivskih fermentatora

 • Karlovačka pivovara d.d.
  Karlovačka pivovara d.d.

  -sanacija betonskog plašta dimnjaka, te AKZ metalnih djelova opslužnih staza dimnjaka
  -AKZ silosa rasute sirovine

 • Matis-Adria d.o.o.
  Matis-Adria d.o.o.

  -Montaža mreže za zaštitu od golubova.

 • Salinen-Condio d.o.o
  Salinen-Condio d.o.o

  -čišćenje silosa rasutih sirovina
  -zatezanje ogruča drvenih silosa soli

 • HE Gojak – Brana Bukovnik
  HE Gojak – Brana Bukovnik

  -demontaža i montaža metalnih vodilica prilikom remonta brane

 • HE Čakovec
  HE Čakovec

  -sanacije betona

 • Varteks d.d.
  Varteks d.d.

  Varaždin:
  -ugradnja kompletnog uzemljenja dimnjaka

 • Podravka d.d.
  Podravka d.d.

  -sterilizacija unutarnjih stjenki silosa sirovina i gotove hrane
  -čišćenje fasade i stakla
  -AKZ unutarnje stjenke silosa sirovina
  -elektrostatičko uzemljenje ćelije silosa

 • Cemax Hrvatska d.d.
  Cemax Hrvatska d.d.

  Podsused:

  -sanacija betonskog plašta silosa cementa
  -izrada logotipa
  -limarija proizvodne hale

  Sv. Klara:

  -AKZ metalnog plašta silosa betonare
  -izrada logotipa

  Lanište:

  -AKZ metalnog plašta silos betonare
  -izrada logotipa

  Split, Kaštel Sućurac-montaža i dementaža zaštitnih barijera u silosima klinkera.

 • Koka d.d.
  Koka d.d.

  sanacija betonskog plašta silosa sirovina
  AKZ elevatora rasutih sirovina